Zastoupení předsedy v jeho funkciArchiv

15.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zastoupení předsedy v jeho funkci

15.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.8
Zastoupení předsedy v jeho funkci

Mgr. Adriana Kvítková

V SVJ nebyl nikdo ochoten přijmout členství ve výboru SVJ a kandidovat na člena výboru SVJ. Proto bylo rozhodnuto na shromáždění SVJ o změně stanov, ve kterých byl nahrazen kolektivní orgán (výbor) vícečlenný a ustanoven individuální orgán o jednom členovi (předseda společenství). Následně se našel jeden vlastník, který vzal zodpovědnost na sebe a nechal se zvolit předsedou společenství. Protože předseda společenství je také člověk, může dlouhodobě onemocnět, nebo bude delší dobu nepřítomen atd., dotazuji se, kdo může zastoupit předsedu SVJ ve výkonu jeho funkce a za jakých podmínek? Nebo vše musí být již schváleno ve stanovách?

Odpověď:

Předsedovi společenství vlastníků jakožto statutárnímu orgánu společenství vlastníků náleží v souladu s ust. § 163 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník”) veškerá působnost, kterou zakladatelské právní jednání (stanovy společenství), zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu právnické osoby. Předseda společenství

 
 Nahoru