Zásadní změny v odměňování členů zastupitelstev obcí od roku 2018Garance

2.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Zásadní změny v odměňování členů zastupitelstev obcí od roku 2018
 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Zásadní změny v odměňování členů zastupitelstev obcí od roku 2018

2.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.7 Zásadní změny v odměňování členů zastupitelstev obcí od roku 2018

Mgr. Jan Břeň

Od 1. ledna 2018, kdy nabývá účinnosti zákon č. 99/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, dojde k poměrně výrazným změnám v odměňování členů zastupitelstev územních samosprávných celků (obcí, krajů a hlavního města Prahy). Následující text se věnuje pouze změnám v odměňování členů zastupitelstev obcí tak, jak byly zakomponovány do obecního

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru