Zánik funkce člena dozorčí radyGarance

3.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Zánik funkce člena dozorčí rady

3.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.4.2.2
Zánik funkce člena dozorčí rady

Mgr. Markéta Káninská

Způsoby zániku funkce člena dozorčí rady

Způsoby zániku funkce člena dozorčí rady se s příchodem ZOK nezměnily. Ba naopak, v souvislosti s novou možností členství právnické osoby v dozorčí radě společnosti jeden z důvodu přibyl.

Funkce člena dozorčí rady zaniká:

a) smrtí, jedná-li se o fyzickou osobu,

b) zánikem právnické osoby, ledaže právnická osoba zaniká s právním nástupcem a stanovy neurčují jinak,

c) odstoupením z funkce,

d) odvoláním z funkce,

e) ztrátou předpokladů pro výkon funkce člena dozorčí rady,1

f) uplynutím funkčního období,

g) volbou nového člena, ledaže z rozhodnutí valné hromady, resp. zaměstnanců vyplývá něco

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru