Zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnostiArchiv

21.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

21.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.2 Zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

Mgr. Jan Břeň

Zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti zapracovává příslušný předpis Evropské unie, zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie a upravuje pravidla rozpočtové odpovědnosti veřejných institucí v sektoru veřejných institucí a působnost Národní rozpočtové rady.

Stát a územní samosprávné celky dbají o zdravé a udržitelné veřejné finance, přičemž vhodně podporují hospodářský a společenský rozvoj, zaměstnanost a mezigenerační soudržnost.

Stát, územní samosprávné celky a další veřejné instituce uvedené v § 3 dodržují při výkonu své činnosti pravidla transparentnosti,

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru