Základní kapitál s. r. o. z účetního a daňového pohleduGarance

10.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Základní kapitál s. r. o. z účetního a daňového pohledu
 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Základní kapitál s. r. o. z účetního a daňového pohledu

10.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.4
Základní kapitál s. r. o. z účetního a daňového pohledu

Ing. Martin Děrgel

Základní kapitál představuje vlastní zdroj společnosti, který se v rozvaze (bilanci) vykazuje na straně pasiv. Předmět vkladu se přirozeně naopak nachází na straně aktiv. Poprvé se obojí objeví v zahajovací rozvaze sestavené ke dni vzniku s. r. o. (nabyvatele), tedy zápisu do obchodního rejstříku. Od tohoto dne tuto firmu stíhá povinnost vést účetnictví, přičemž na základě zahajovací rozvahy s. r. o. otevře účetní knihy, v nichž prvními účetními zápisy bude právě převod stavů zahajovací rozvahy do účetních knih.

O základním kapitálu při jeho vytvoření (po zápisu do OR) účtuje s. r. o. v rámci účtové

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru