Vzor - Výpověď z pracovního poměru pro zvlášť hrubé porušení režimu nemocnéhoGarance

24.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vzor - Výpověď z pracovního poměru pro zvlášť hrubé porušení režimu nemocného

24.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.19.2.6
Vzor – Výpověď z pracovního poměru pro zvlášť hrubé porušení režimu nemocného

JUDr. Michal Zeman

Vážený pan

Jan Navrátil

narozen dne 10. 3. 1986

trvale bytem: Navrátilova 664/10, 110 00 Praha 1

(dále jen „zaměstnanec”)

V Praze dne ………. 2017

Výpověď z pracovního poměru pro závažné porušení povinnosti dle § 52 písm. h) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále také jen „ZP”).

Vážený pane Navrátile,

na základě pracovní smlouvy ze dne ………. 2012 pracujete u společnosti Slunce Svítí Skvěle, s. r. o.,

se sídlem Petržílkova 2259/28, 150 00 Praha 5, IČO: 12345678, DIČ: CZ12345678, (dále také jen „zaměstnavatel”) na pracovní pozici „Prodavač”, s místem výkonu práce v Praze.

Dne ………. 2017 jste byl uznán dočasně práce neschopným. V této souvislosti Vám počalo běžet období 14 kalendářních dnů nemoci, v průběhu kterých Vám je zaměstnavatel povinen vyplácet náhradu mzdy ve smyslu § 192 ZP.

Dne …….. 2017 jsme provedli v čase ………. v místě Vašeho bydliště na adrese Navrátilova 664/10, 110 00 Praha 1 kontrolu dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti. V průběhu této kontroly jsme zjistili, že nejste doma, kdy nám otevřela Vaše manželka a sdělila nám, že jste v restauraci U Vočka na adrese ……………….

 
 Nahoru