Vzor - Výpověď z pracovního poměru pro zrušení části zaměstnavateleGarance

18.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vzor - Výpověď z pracovního poměru pro zrušení části zaměstnavatele

18.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.19.2.4
Vzor – Výpověď z pracovního poměru pro zrušení části zaměstnavatele

JUDr. Michal Zeman

Vážený pan

Jan Navrátil

narozen dne 10. 3. 1986

trvale bytem: Navrátilova 664/10, 110 00 Praha 1

(dále jen „zaměstnanec”)

V Praze dne ………. 2017

Výpověď z pracovního poměru pro zrušení části zaměstnavatele dle § 52 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále také jen „ZP”).

Vážený pane Navrátile,

na základě pracovní smlouvy ze dne ………. 2012 pracujete u společnosti Slunce Svítí Skvěle, s. r. o.,

se sídlem Petržílkova 2259/28, 150 00 Praha 5, IČO: 12345678, DIČ: CZ12345678, (dále také jen „zaměstnavatel”) na pracovní pozici „Prodavač”, s místem výkonu práce v Praze.

Dne ………. 2017 byla rozhodnutím statutárního orgánu zaměstnavatele přijata s účinností ode dne ………. 2017 organizační změna, spočívající ve zrušení prodejny na adrese Národní 340/21, 110 00 Praha ke dni ……….. V důsledku této organizační změny Vám nemůžeme nadále přidělovat práci dle sjednané pracovní smlouvy. Vzhledem k této skutečnosti s Vámi rozvazujeme pracovní poměr

 
 Nahoru