Vzor - Výpověď z pracovního poměru pro přemístění části zaměstnavateleArchiv

18.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Vzor - Výpověď z pracovního poměru pro přemístění části zaměstn…
 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Vzor - Výpověď z pracovního poměru pro přemístění části zaměstnavatele

18.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.19.2.5
Vzor – Výpověď z pracovního poměru pro přemístění části zaměstnavatele

JUDr. Michal Zeman

Vážený pan

Jan Navrátil

narozen dne 10. 3. 1986

trvale bytem: Navrátilova 664/10, 110 00 Praha 1

(dále jen „zaměstnanec”)

V Praze dne ………. 2017

Výpověď z pracovního poměru pro přemístění části zaměstnavatele dle § 52 písm. b) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále také jen „ZP”).

Vážený pane Navrátile,

na základě pracovní smlouvy ze dne ………. 2012 pracujete u společnosti Slunce Svítí Skvěle, s. r. o.,

se sídlem Petržílkova 2259/28, 150 00 Praha 5, IČO: 12345678, DIČ: CZ12345678, (dále také jen „zaměstnavatel”) na pracovní pozici „Prodavač”, s místem výkonu práce v

Dokument je součástí modulu Literatura - vzory.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru