Vzor - Společnická žaloba dle § 157 ZOKGarance

19.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Vzor - Společnická žaloba dle § 157 ZOK

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Vzor - Společnická žaloba dle § 157 ZOK

19.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.9.1
Vzor - Společnická žaloba dle § 157 ZOK

Mgr. Markéta Káninská

V Praze dne 22. června 2016

Městskému soudu v Praze

Slezská 9

120 00 Praha 2

Žalobkyně:

STAVEBNINY Frelix, spol. s r. o.,

IČO: 123 45 678,

se sídlem Reinerova 811/5, Praha 6 – Řepy, PSČ 163 00,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 18564,

za niž jedná Ing. Adam Tesárek, nar. 15. 6. 1984, bydliště Pod svahem 1233/14, 142 00 Praha 4,

společník společnosti STAVEBNINY Frelix, spol. s r. o.

právně zast.:

JUDr. Alešem Vostrým, advokátem,

AK Vostrý a partneři

150 00 Praha 5, Malátova 3

Žalovaný:

Ing. arch. Josef Mařinka, nar. 4. 4. 1962,

bydliště Španielova 1328/31, Praha 6 – Řepy,

bývalý

Dokument je součástí modulu Literatura - vzory.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru