Input:

Vzor - Souhlas znalce se jmenováním Garance

25.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.11.4
Vzor – Souhlas znalce se jmenováním

Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová

Souhlas znalce se jmenováním

Pan ……., IČO ……, se sídlem …….., znalec pro obor: ekonomika, odvětví: ceny a odhady, specializace: oceňování podniku, svým níže připojeným podpisem stvrzuje, že souhlasí se svým jmenováním jakožto znalce pro ocenění části jmění společnosti ABC, s. r. o., která má přejít na nově vznikající nástupnickou společnost