Vzor - Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla nově vznikajícího bytového družstvaGarance

29.8.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vzor - Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla nově vznikajícího bytového družstva

29.8.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.8.3.1
Vzor - Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla nově vznikajícího bytového družstva

Mgr. Pavla Krejčí

Společnost GAPPA, s. r. o.,

se sídlem Vosmíkova 15/523, Praha 8, PSČ 180 00, IČO 12569855, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 12569, jednající jednatelem Františkem Votrubkem,

jako výhradní vlastník nemovitosti – domu č. p. 1256, který je součástí pozemku (stavební parcela) parc. č. 125/8, „zastavěná plocha a nádvoří“, zapsaného na listu vlastnictví č. 1256 vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, pro katastrální území Libuš, obec Praha,

prohlašuje,

že nemá námitek a souhlasí s tím, aby sídlo nově zakládaného Bytového družstva Valentýnská 17, bylo umístěno ve shora uvedené nemovitosti nacházející se na adrese Vosmíkova 15/523, Praha 8, PSČ 180 00.

Toto prohlášení se vydává pro účely zápisu Bytového družstva Valentýnská 17 do obchodního rejstříku.

V ………………………….. dne ………………..

…………………………………..……….

GAPPA, s. r. o.

(úředně

 
 Nahoru