Vzor - Smlouva o přepravě osobGarance

12.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Vzor - Smlouva o přepravě osob

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Vzor - Smlouva o přepravě osob

12.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.15.2.1
Vzor – Smlouva o přepravě osob

Mgr. Iva Jarolímová

Smlouva o přepravě osob

uzavřená v souladu s ust. § 2550 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi:

Společností Jedeme rychle, s. r. o.,

se sídlem Na kopci 12, 782 12 Nelahozeves,

IČO 1234567,

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 123456,

zastoupenou Marií Skočdopole, jednatelkou

(dále jen „dopravce”),

a

panem Janem Hrubým,

narozeným 19. 1. 1964,

trvale bytem Elišky Rejčky 14, 120 00 Praha 2,

a

paní Miroslavou Hrubou,

narozenou 1. 11. 1961,

trvale bytem Elišky Rejčky 14, 120 00 Praha 2,

(oba dále jen „cestující”)

(„cestující” a „dopravce” pro účely této

Dokument je součástí modulu Literatura - vzory.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru