Vzor - Sdělení nesouhlasu s provedenou opravou chyby v katastrálním operátu podle § 36 odst. 4 KTZGarance

9.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Vzor - Sdělení nesouhlasu s provedenou opravou chyby v katastrálním operátu podle § 36 odst. 4 KTZ

9.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.8.2.2
Vzor - Sdělení nesouhlasu s provedenou opravou chyby v katastrálním operátu podle § 36 odst. 4 KTZ

Mgr. Adriana Kvítková

Sdělení nesouhlasu s provedenou opravou chyby v katastrálním operátu (podle § 36 odst. 4 katastrálního zákona)

Katastrální úřad pro _________

katastrální pracoviště _________

adresa

spisová značka

V______ dne ______

Vlastník/jiný oprávněný: jméno, příjmení

datum narození

adresa

Věc: Nesouhlas s provedenou opravou chyby v katastrálním operátu

- popis skutkového stavu, co namítám (popis, v čem je spatřováno pochybení katastrálního úřadu)

návrh: uvedení, čeho se domáhám

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru