Vzor s výkladem - Zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem ve zkušební době podle § 66 ZPGarance

1.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vzor s výkladem - Zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem ve zkušební době podle § 66 ZP

1.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.27
Vzor s výkladem – Zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem ve zkušební době podle § 66 ZP

JUDr. Alena Čechtická, Ph.D.

Vážený pan

Ing. Vladimír Zajíček

narozen 10. 4. 1982

Jabloňová 2

130 00 Praha 3

Praha 15. května 2017

Oznámení o zrušení pracovního poměru ve zkušební době

Vážený pane Zajíčku,

na základě pracovní smlouvy ze dne 1. března 2017 pracujete u naší společnosti jako IT specialista (dále jen „pracovní smlouva”). V čl. II. předmětné pracovní smlouvy byla sjednána zkušební doba v délce 3 měsíců.

Oznamujeme Vám tímto, že Váš pracovní poměr u naší společnosti založený shora uvedenou pracovní smlouvou tímto v souladu s § 66 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, rušíme ve zkušební době, a to ke dni 18. 5. 2017.

Dále Vás žádáme, abyste nejpozději ke dni skončení Vašeho pracovního poměru odevzdal na personálním oddělení naší společnosti veškeré pomůcky, které Vám byly zaměstnavatelem svěřeny k výkonu práce, a to zejména notebook, mobilní telefon a vstupní kartu do objektu, a potvrdil odevzdání těchto věcí podpisem předávacího protokolu, který Vám bude při předání věcí zaměstnavatelem předložen.

Přejeme Vám mnoho úspěchů na Vašem novém pracovním místě.

S pozdravem

………………………………….

Beta, s.r.o.

PhDr. Pavel Hrubý, jednatel

Tímto potvrzuji převzetí výše uvedeného oznámení o zrušení pracovního poměru ve zkušební době.

V Praze dne 15. května 2017

………………………………….

Ing. Vladimír Zajíček

Výklad:

Zaměstnanec a zaměstnavatel si mohou sjednat v pracovní smlouvě zkušební dobu. Zkušební dobu je možné sjednat nejpozději v den, který byl sjednán jako den nástupu zaměstnance do práce – dodatečné sjednání zkušební doby tedy není přípustné. Pokud tedy zaměstnanec nastoupí do práce ve sjednaný den a teprve např. druhý den po nástupu podepíše pracovní smlouvu, nelze v ní již zkušební dobu platně sjednat, neboť pracovní poměr vznikl dnem nástupu do práce.

Zkušební doba musí být sjednána zásadně písemně.

 
 Nahoru