Vzor s výkladem - Zápis ze zasedání představenstva - rozhodnutí o zřízení odštěpného závodu podle § 503 NOZGarance

1.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Vzor s výkladem - Zápis ze zasedání představenstva - rozhodnutí…
 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Vzor s výkladem - Zápis ze zasedání představenstva - rozhodnutí o zřízení odštěpného závodu podle § 503 NOZ

1.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7.1
Vzor s výkladem – Zápis ze zasedání představenstva – rozhodnutí o zřízení odštěpného závodu podle § 503 NOZ

Mgr. Pavla Krejčí

ZÁPIS

ze zasedání představenstva Autopůjčovna Zrzavý & synové, a. s.,

IČO 25788956, se sídlem Strojírenská 47/18, Praha 5 – Zličín, PSČ 155 21

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1568

(dále jen „společnost”),

Představenstvo společnosti se sešlo na svém zasedání konaném dne 2. 2. 2017 v 15.30 hodin v sídle společnosti za účasti všech svých členů, a to:

  1. Ing. Milana Zrzavého, nar. 18. 10. 1959, bytem Akátová 1992, 257 01 Radonice,
  2. Mgr. Pavla Zrzavého, nar. 23. 6.
Dokument je součástí modulu Literatura - vzory.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru