Vzor s výkladem - Dovětek § 1498 NOZGarance

1.4.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení

Vzor s výkladem - Dovětek § 1498 NOZ

1.4.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.10.5
Vzor s výkladem – Dovětek § 1498 NOZ

JUDr. Jarmila Gajdošíková

Dovětek

§ 1498 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Já, níže podepsaná

Simona Nováková

narozená 1. 10. 1960

bytem Čechova 10, Praha 1,

zcela vážně, s rozmyslem a bez donucení pořizuji pro případ své smrti tímto dovětkem takto:

Svému dědici ze zákona, tj. své dceři Elišce Novákové, narozené dne 11. 12. 1985, bytem Čechova 10, Praha 1, ukládám, aby vydala obraz s názvem Měsíční krajina autora Pavla Lhotského z roku 1920, olej na plátně o rozměrech 120 x 150 cm, mé dlouholetém kamarádce Heleně Dvořákové, narozené 5. 5. 1961, bytem Krátká 20, Praha 1, a to nejpozději do šesti měsíců po mé smrti.

V Praze dne 1. 2. 2015

…………………………………

Simona Nováková

(vlastnoruční podpis)

Výklad:

Dovětek je novým institutem občanského práva, který umožňuje pořizovateli, aby jednostranným odvolatelným prohlášením nařídil odkaz, stanovil odkazovníkovi nebo dědici podmínku, doložil čas, nebo dědici či odkazovníkovi uložil příkaz. Dovětek je samostatným jednáním, které může být součástí pořízení pro případ smrti (testamentární), ale může být sepsán i samostatně (intestátní). Důležité je, aby měl veškeré jemu zákonem ukládané náležitosti, které kopírují

 
 Nahoru