Vzor s výkladem - Zápis z valné hromady s.r.o. - souhlas valné hromady s převodem podílu podle § 207 odst. 2 ZOKGarance

1.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Vzor s výkladem - Zápis z valné hromady s.r.o. - souhlas valné …
 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Vzor s výkladem - Zápis z valné hromady s.r.o. - souhlas valné hromady s převodem podílu podle § 207 odst. 2 ZOK

1.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.5.2
Vzor s výkladem – Zápis z valné hromady s.r.o. - souhlas valné hromady s převodem podílu podle § 207 odst. 2 ZOK

Mgr. Pavla Krejčí

ZÁPIS

z jednání valné hromady společnosti Roubíček Development s.r.o.

IČO 12323456, se sídlem Hrušková 2556/35, Vršovice, Praha 10, PSČ 106 00

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 26952

(dále jen „společnost“)

Datum konání: 10. 2. 2017

Místo konání: sídlo společnosti

Program jednání valné hromady podle pozvánky:

  1. Prezence společníků
  2. Volba orgánů valné hromady
  3. Udělení souhlasu s převodem podílu společníka Michaely Plánkové na třetí osobu
  4. Závěr

I.

Dokument je součástí modulu Literatura - vzory.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru