Vzor s výkladem - Vzdání se práv při fúzi podle § 7 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstevGarance

1.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vzor s výkladem - Vzdání se práv při fúzi podle § 7 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev

1.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.4.1
Vzor s výkladem – Vzdání se práv při fúzi podle § 7 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Níže podepsaná obchodní společnost Alfa, a. s., IČO 13344654, se sídlem se sídlem Dvořákova 12, Praha 5, PSČ 155 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 1233 (dále jen „nástupnická společnost”),

která je jediným společníkem obchodní společnosti BETA Group, spol. s r. o., IČO 22344568, se sídlem se sídlem Dlouhá 1826, Praha 13, PSČ 135 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 1154 (dále jen „zanikající společnost”), se tímto v souvislosti s fúzí sloučením nástupnické společnosti se zanikající společností (dále jen „fúze”),

ve smyslu § 7 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přeměnách”),

se vzdává

  1. práva na náhradu případné škody a
  2. práva podat návrh na určení případné neplatnosti projektu fúze a návrh na vyslovení případné neplatnosti rozhodnutí o schválení fúze.

Nástupnická společnost prohlašuje, že nepožaduje přezkoumání projektu fúze znalcem pro fúzi.

Nástupnická společnost tímto uděluje souhlas s tím, že jakákoliv zpráva týkající se fúze, vyžadovaná zákonem o přeměnách, nebude vypracována, a dále uděluje souhlas s tím, aby nebyla vyhotovována mezitímní účetní závěrka zanikající společnosti a nástupnické společnosti.

V ………………………… dne …..………

…………………………………….

Alfa, a. s.

Zdeněk Černý, člen představenstva

(ověřený podpis)

Výklad:

Zákon o přeměnách v § 7 až § 9 upravuje vzdání se práva a udělení souhlasu. V zákonem stanovených případech se tak společník

 
 Nahoru