Vzor s výkladem - Výzva k okamžité úhradě dlužného nájemnéhoGarance

1.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vzor s výkladem - Výzva k okamžité úhradě dlužného nájemného

1.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.2.3
Vzor s výkladem – Výzva k okamžité úhradě dlužného nájemného

Mgr. Pavla Krejčí

BYTY a DOMY, s. r. o.

Květná 33

Praha 4

140 00

Irena Marková

Kloboučnická 5

Praha 4

142 00

V Praze dne 15. 8. 2016

Výzva k okamžité úhradě dlužného nájemného

Vážená paní Marková,

obracím se na Vás jménem společnosti BYTY a DOMY, s. r. o., coby vlastníka domu č. p. 555 v k. ú. Žižkov, nacházejícího se na adrese Kloboučnická 5, Praha 4, v němž na základě nájemní smlouvy ze dne 15. 4. 1985 užíváte byt č. 5 umístěný v 5. nadzemním podlaží.

Jak jsme zjistili z účetnictví naší společnosti, dlužíte naší společnosti k dnešnímu dni nájemné a zálohy na služby poskytované s nájmem bytu v následující výši:

dluh nájemné dluh zálohy na služby

květen 2016 9.000 Kč 2.500 Kč

červen 2016 9.000 Kč 2.500 Kč

Celková výše Vašeho dluhu k dnešnímu dni vůči naší společnosti tedy činí 23.000 Kč. S ohledem na to, že s úhradou výše uvedeného dluhu se nacházíte v prodlení, vzniká nám vedle práva na úhradu výše dlužných částek též právo na úhradu úroků z prodlení z dlužné částky ode dne vzniku prodlení až do úplného zaplacení dluhu.

Tímto Vás proto vyzýváme k okamžité úhradě dlužné částky, aby stále

 
 Nahoru