Vzor s výkladem - Stanovy společenství vlastníků podle § 1200 odst. 2 NOZGarance

1.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Vzor s výkladem - Stanovy společenství vlastníků podle § 1200 o…
 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Vzor s výkladem - Stanovy společenství vlastníků podle § 1200 odst. 2 NOZ

1.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.6.6.1.1
Vzor s výkladem – Stanovy společenství vlastníků podle § 1200 odst. 2 NOZ

Mgr. Pavla Krejčí

Stanovy

Společenství vlastníků Kropáčkova č. p. 175, Brno

ČÁST PRVNÍ

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Čl. I

Základní ustanovení

(1) Společenství vlastníků jednotek Kropáčkova č. p. 175, Brno je právnická osoba založená za účelem zajišťování správy domu č. p. 175 (dále jen „Dům”) a pozemku parc. č. 855 (dále jen „Pozemek”), které jsou zapsány v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 4871, obec Brno, kat. území Brno- střed (dále jen “Společenství“).

(2) Společenství je jako právnická osoba způsobilá vykonávat práva a zavazovat se k povinnostem ve věcech spojených se správou

Dokument je součástí modulu Literatura - vzory.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru