Vzor s výkladem - Speciální plná moc udělená několika zmocněncům podle § 441 NOZGarance

1.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Vzor s výkladem - Speciální plná moc udělená několika zmocněnců…
 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Vzor s výkladem - Speciální plná moc udělená několika zmocněncům podle § 441 NOZ

1.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.5
Vzor s výkladem – Speciální plná moc udělená několika zmocněncům podle § 441 NOZ

Mgr. Pavla Krejčí

Jaroslav Dvořák

narozen 15. 5. 1960

trvale bytem Jarošova 17, Jaroměř, PSČ 551 01

(dále jen „zmocnitel”)

v souladu s § 441 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník”), tímto

uděluje plnou moc

Jaroslavu Tkadlecovi
narozenému 15. 4. 1965

a

Mileně Tkadlecové
narozené 12. 6. 1968
oba trvale bytem Jakutská 15, Praha 5, PSČ 150 00

(dále jen „zmocněnci”),

aby zmocnitelovým jménem jednali, podepisovali a činili právní jednání ve věci uzavření (podepsání) smlouvy, jejímž předmětem je úplatné nabytí vlastnického práva k

Dokument je součástí modulu Literatura - vzory.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru