Vzor s výkladem - Smlouva o výstavbě formou půdní vestavby v domě s jednotkami podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, uzavřená podle § 1170 v návaznosti na § 3063 NOZGarance

1.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Vzor s výkladem - Smlouva o výstavbě formou půdní vestavby v do…
 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Vzor s výkladem - Smlouva o výstavbě formou půdní vestavby v domě s jednotkami podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, uzavřená podle § 1170 v návaznosti na § 3063 NOZ

1.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.6.5.1
Vzor s výkladem – Smlouva o výstavbě formou půdní vestavby v domě s jednotkami podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, uzavřená podle § 1170 v návaznosti na § 3063 NOZ

Mgr. Pavla Krejčí

Smluvní strany:

Půdní nástavby trading s.r.o.

IČO 56785312

se sídlem Loučná 716/24, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2222

zastoupená jednatelem Josefem Pánkem

na straně jedné (dále jen „stavebník”)

a

1. Adriena Blahoutová

rodné číslo 557210/2233

trvale bytem Hlavní 720/6, Praha 10 –

Dokument je součástí modulu Literatura - vzory.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru