Vzor s výkladem - Smlouva o výkonu funkce člena výboru SVJ podle § 2430 NOZGarance

1.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Vzor s výkladem - Smlouva o výkonu funkce člena výboru SVJ podl…
 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Vzor s výkladem - Smlouva o výkonu funkce člena výboru SVJ podle § 2430 NOZ

1.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.6.6.2.5
Vzor s výkladem – Smlouva o výkonu funkce člena výboru SVJ podle § 2430 NOZ

Mgr. Pavla Krejčí

Smluvní strany:

Společenství vlastníků jednotek Molnárova 158/5, Praha 5

IČO 78922456

se sídlem Molnárova 158/5, Praha 5, PSČ 155 00

zapsaná v rejstříku společenství vlastníků jednotek vložka S číslo 7316

zastoupená předsedou výboru Ivanem Klomínem

(dále jen „SVJ”)

a

Zdeněk Pokorný

narozen 15. 4. 1976

bytem Molnárova 158/5, Praha 5, PSČ 155 00

(dále jen „člen výboru”)

(SVJ a člen výboru dále také společně jako „smluvní strany” a každý z nich samostatně jako „smluvní strana”)

uzavřeli v souladu s § 2430 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Dokument je součástí modulu Literatura - vzory.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru