Vzor s výkladem - Rozvázání pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnance podle § 50 odst. 3 ZPGarance

1.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vzor s výkladem - Rozvázání pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnance podle § 50 odst. 3 ZP

1.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.22
Vzor s výkladem – Rozvázání pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnance podle § 50 odst. 3 ZP

JUDr. Alena Čechtická, Ph.D.

Ing. Vladimír Zajíček

Jabloňová 2

130 00 Praha 3

Beta, s.r.o.

k rukám jednatele PhDr. Pavla Hrubého

Brněnská 12

130 00 Praha 3

Praha 15. května 2017

Výpověď z pracovního poměru

Vážený pane jednateli,

na základě pracovní smlouvy ze dne 1. března 2017 (dále jen „pracovní smlouva”) pracuji u Vaší společnosti jako IT specialista.

Vzhledem k tomu, že již nemám zájem na dalším pokračování předmětného pracovního poměru, oznamuji Vám, že můj pracovní poměr u Vaší společnosti tímto rozvazuji výpovědí ve smyslu § 50 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Pracovní poměr skončí uplynutím zákonné výpovědní doby, která činí dva měsíce a skončí ke dni 31. 7. 2017.

S pozdravem

………………………………….

Ing. Vladimír Zajíček

Společnost Beta, s.r.o., IČO 22344568, se sídlem Dlouhá 1826, Praha 13, PSČ 135 00, zastoupená jednatelem PhDr. Pavlem Hrubým, tímto potvrzuje převzetí výše uvedené výpovědi.

V Praze dne 16. května 2017

………………………………….

Beta, s.r.o.

PhDr. Pavel Hrubý, jednatel

Výklad:

Výpověď je jednostranné právní jednání, kterým může ukončit pracovní poměr jak zaměstnavatel, tak i zaměstnanec.

V případě rozvázání pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnance je postup velmi jednoduchý, neboť zákon zaměstnance v tomto směru nikterak nelimituje a na výpověď klade pouze minimální požadavky, a to pouze formální (nikoli obsahové) povahy. Zaměstnanec tak může přistoupit k tomuto způsobu skončení pracovního poměru prakticky kdykoliv v průběhu trvání pracovního poměru, a

 
 Nahoru