Vzor s výkladem - Předchozí písemný souhlas zaměstnavatele s jinou výdělečnou činností zaměstnance - § 304 odst. 1 ZPGarance

1.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vzor s výkladem - Předchozí písemný souhlas zaměstnavatele s jinou výdělečnou činností zaměstnance - § 304 odst. 1 ZP

1.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.18.2
Vzor s výkladem – Předchozí písemný souhlas zaměstnavatele s jinou výdělečnou činností zaměstnance – § 304 odst. 1 ZP

JUDr. Alena Čechtická, Ph.D.

Logistik, s.r.o.

Ovocná 33

301 00 Plzeň

Vážený pan

Václav Havlíček

Jelení 22

301 00 Plzeň

Plzeň 15. května 2017

Souhlas zaměstnavatele s jinou výdělečnou činností

Vážený pane Havlíčku,

naše společnost obdržela Vaši žádost ze dne 30. 4. 2017 o udělení souhlasu s výkonem činnosti pomocného skladníka u jiné logistické společnosti.

Tímto Vám sdělujeme, že Vaší žádosti vyhovujeme a udělujeme Vám souhlas k tomu, abyste s účinností od 1. 6. 2017 začal práci pomocného skladníka u Vámi zmíněné společnosti vykonávat.

Současně si Vás však dovolujeme upozornit na skutečnost, že pokud by výkon této souběžné výdělečné činnosti měl mít negativní vliv na kvalitu plnění Vašich pracovních úkolů u naší společnosti příp. na dodržování Vaší pracovní doby či na plnění jiných Vašich pracovních povinností nebo pokud by

 
 Nahoru