Vzor s výkladem - Pracovní smlouva na dobu neurčitou podle § 33 ZPGarance

1.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Vzor s výkladem - Pracovní smlouva na dobu neurčitou podle § 33…
 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Vzor s výkladem - Pracovní smlouva na dobu neurčitou podle § 33 ZP

1.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.1.18
Vzor s výkladem – Pracovní smlouva na dobu neurčitou podle § 33 ZP

JUDr. Alena Čechtická, Ph.D.

Smluvní strany:

Beta, s.r.o.

IČO 11223342

se sídlem Brněnská 12, Praha 3, PSČ 130 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 1212

(dále jen „zaměstnavatel”)

a

David Nováček

narozen 12. 3. 1980

trvale bytem Prostějovská 12, Praha 2, PSČ 120 00

(dále jen „zaměstnanec“)

(zaměstnavatel a zaměstnanec dále také společně jako „smluvní strany” a každý z nich samostatně jako „smluvní strana”)

uzavřeli v souladu s § 33 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), níže

Dokument je součástí modulu Literatura - vzory.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru