Vzor s výkladem - Plná moc (široká) pro koupi nemovitosti při zastupování kupujícího podle § 441 NOZGarance

1.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Vzor s výkladem - Plná moc (široká) pro koupi nemovitosti při z…
 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Vzor s výkladem - Plná moc (široká) pro koupi nemovitosti při zastupování kupujícího podle § 441 NOZ

1.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.6
Vzor s výkladem – Plná moc (široká) pro koupi nemovitosti při zastupování kupujícího podle § 441 NOZ

Mgr. Pavla Krejčí

Martina Stránská

rodné číslo 726009/5999

trvale bytem Sadová 1873/22, Vsetín, PSČ 755 01

(dále jen „zmocnitel”)

v souladu s § 441 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník”), tímto

uděluje plnou moc

zmocněnci Monice Jánské

rodné číslo 725415/3314

trvale bytem Milíčova 853/19, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 00

(dále jen „zmocněnec”),

k následujícím právním jednáním, která se budou týkat nemovitosti:

−pozemku p. č. 222 v k. ú. Vrané nad Vltavou, obec Vrané nad

Dokument je součástí modulu Literatura - vzory.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru