Vzor s výkladem - Plná moc pro zastupování v jednání se správcem daněGarance

1.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vzor s výkladem - Plná moc pro zastupování v jednání se správcem daně

1.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.4.3
Vzor s výkladem – Plná moc pro zastupování v jednání se správcem daně

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Plná moc

Společnost Alfa a.s.

se sídlem Václavkova 12, Praha 4, PSČ 140 00

IČO 22345622

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14566

zastoupená jednatelem Janem Kadlecem

(dále jen „zmocnitel” nebo „Alfa a.s.”)

zmocňuje tímto

pana Davida Novotného

IČO 32535214

se sídlem Přemyslova 1832, Praha 5, PSČ 110 00

(dále jen „zmocněnec”),

aby ji zastupoval v jednáních s příslušným správcem daně, zejména aby za zmocnitele zpracoval a elektronicky podal zejména:

−veškerá řádná, opravná a dodatečná daňová tvrzení (tj. přiznání, vyúčtování a hlášení), a kontrolní hlášení DPH,

−žádosti o vrácení či převedení přeplatku a žádosti o přidělení přístupu do aplikace pro vracení daně z přidané hodnoty plátcům v jiných členských státech (JČS),

−žádosti, včetně žádostí o poukázání daňového bonusu podle § 35d odst. 5 a odst. 9 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,

−registrační formuláře a oznámení registračních změn a údajů,

−podání týkajících se pojistného na důchodové spoření,

a aby ji rovněž zastupoval v jednáních s příslušnou správou sociálního zabezpečení či zdravotní pojišťovnou a zpracoval a elektronicky podal veškerá povinná hlášení, registrační formuláře, oznámení registračních změn a údajů.

Zmocněnec je na základě této plné moci dále oprávněn zejména, nikoliv však výlučně, přijímat

 
 Nahoru