Vzor s výkladem - Plná moc pro zastupování v jednání se správcem daněGarance

1.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Vzor s výkladem - Plná moc pro zastupování v jednání se správce…
 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Vzor s výkladem - Plná moc pro zastupování v jednání se správcem daně

1.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.4.3
Vzor s výkladem – Plná moc pro zastupování v jednání se správcem daně

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Plná moc

Společnost Alfa a.s.

se sídlem Václavkova 12, Praha 4, PSČ 140 00

IČO 22345622

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14566

zastoupená jednatelem Janem Kadlecem

(dále jen „zmocnitel” nebo „Alfa a.s.”)

zmocňuje tímto

pana Davida Novotného

IČO 32535214

se sídlem Přemyslova 1832, Praha 5, PSČ 110 00

(dále jen „zmocněnec”),

aby ji zastupoval v jednáních s příslušným správcem daně, zejména aby za zmocnitele zpracoval a elektronicky podal zejména:

−veškerá řádná, opravná a dodatečná daňová tvrzení (tj. přiznání,

Dokument je součástí modulu Literatura - vzory.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru