Vzor s výkladem - Plná moc pro výběr hotovosti z bankovního účtuGarance

1.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Vzor s výkladem - Plná moc pro výběr hotovosti z bankovního účtu
 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Vzor s výkladem - Plná moc pro výběr hotovosti z bankovního účtu

1.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.4
Vzor s výkladem – Plná moc pro výběr hotovosti z bankovního účtu

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Já, níže podepsaný/podepsaná

jméno a příjmení …………………………………..

rodné číslo …………………………………………

trvale bytem ……………………………………….

druh a číslo průkazu totožnosti ……………………

jako majitel bankovního účtu č. ……………………

(dále jen „zmocnitel”)

zmocňuji tímto

jméno a příjmení …………………………………..

rodné číslo …………………………………………

trvale bytem ……………………………………….

druh a číslo průkazu totožnosti ……………………

(dále jen „zmocněnec”),

aby mým jménem provedl jednorázový výběr hotovosti z výše uvedeného bankovního účtu do výše …..………..…. Kč (slovy ……………………………… korun českých).

Zmocněnec není oprávněn činit jiné úkony

Dokument je součástí modulu Literatura - vzory.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru