Vzor s výkladem - Písemné prohlášení vedoucího odštěpného závodu, kterým vyslovuje souhlas se zápisem své osoby do obchodního rejstříku podle § 12 ZVRGarance

1.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vzor s výkladem - Písemné prohlášení vedoucího odštěpného závodu, kterým vyslovuje souhlas se zápisem své osoby do obchodního rejstříku podle § 12 ZVR

1.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7.2
Vzor s výkladem – Písemné prohlášení vedoucího odštěpného závodu, kterým vyslovuje souhlas se zápisem své osoby do obchodního rejstříku podle § 12 ZVR

Mgr. Pavla Krejčí

Souhlas vedoucího odštěpného závodu se zápisem do obchodního rejstříku

Já, níže podepsaný Jaroslav Kratochvíl, rodné číslo 560215/2056, bytem Škárova 85/324, Praha 6, PSČ 167 00, prohlašuji, že ve smyslu § 12 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob,

souhlasím

se zápisem své osoby do obchodního rejstříku jako

vedoucího odštěpného závodu „PetrPan,

 
 Nahoru