Vzor s výkladem - Návrh na doplnění usnesení ve smyslu § 166 OSŘGarance

1.12.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení

Vzor s výkladem - Návrh na doplnění usnesení ve smyslu § 166 OSŘ

1.12.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.1.4.2
Vzor s výkladem - Návrh na doplnění usnesení ve smyslu § 166 OSŘ

Mgr. Pavla Krejčí

Městský soud v Praze

Obchodní rejstřík

Slezská 2000/9

120 00 Praha 2

V ………………………….. dne ………………..

Sp. zn. C 35570-RD2/MSPH

Fj 139 555/2014

Návrh na doplnění usnesení ve smyslu § 166 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

Společnost IMMO KANA, s.r.o., IČ 66622666

Dne 30. 5. 2014 jsme podávali návrh, na jehož základě jsme kromě jiného žádali o zápis změn údajů zapsaných do obchodního rejstříku, a to o počet členů statutárního orgánu: 1.

Návrh zasíláme přílohou.

Dne 4. 6. 2014 nám bylo doručeno usnesení, kterým soud rozhodl o povolení navrhovaných změn. V tomto usnesení však není uvedeno, že se zapisuje změna v počtu členů statutárního orgánu.

Ve smyslu § 166 o. s. ř. proto zdvořile žádám o doplnění tohoto usnesení o námi navrhovaný počet

 
 Nahoru