Vzor s výkladem - Odvolání souhlasu zaměstnavatele s výkonem jiné výdělečné činnosti zaměstnance - § 304 odst. 2 ZPGarance

1.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vzor s výkladem - Odvolání souhlasu zaměstnavatele s výkonem jiné výdělečné činnosti zaměstnance - § 304 odst. 2 ZP

1.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.18.3
Vzor s výkladem – Odvolání souhlasu zaměstnavatele s výkonem jiné výdělečné činnosti zaměstnance – § 304 odst. 2 ZP

JUDr. Alena Čechtická, Ph.D.

Logistik, s.r.o.

Ovocná 33

301 00 Plzeň

Vážený pan

Václav Havlíček

Jelení 22

301 00 Plzeň

Plzeň 1. července 2017

Odvolání souhlasu zaměstnavatele s výkonem jiné výdělečné činnosti

Vážený pane Havlíčku,

dne 15. 5. 2017 Vám naše společnost udělila svůj písemný souhlas k tomu, abyste s účinností od 1. 6. 2017 začal souběžně vykonávat práci pomocného skladníka u jiné logistické společnosti.

Jak jsme však v současné době zjistili, výkon této souběžné činnosti má negativní dopady na výkon Vaší práce u naší společnosti, neboť do práce chodíte opakovaně pozdě (až 15 minut po začátku pracovní doby) a při výkonu práce se dopouštíte opakovaných chyb a nepřesností, zřejmě v důsledku zvýšené fyzické únavy. Patrně ze stejných důvodů došlo rovněž ke zhoršení Vašich vztahů na Vašem pracovišti, což Vaši spolupracovníci vnímají velmi negativně a opakovaně si stěžují na zásadní změny (vznětlivost, neochota spolupráce s ostatními kolegy atd.) ve Vašem dosud bezproblémovém chování.

Z tohoto důvodu jsme bohužel

 
 Nahoru