Vzor s výkladem - Odstoupení zaměstnavatele od pracovní smlouvy podle § 34 odst. 3 ZPGarance

1.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vzor s výkladem - Odstoupení zaměstnavatele od pracovní smlouvy podle § 34 odst. 3 ZP

1.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.19
Vzor s výkladem – Odstoupení zaměstnavatele od pracovní smlouvy podle § 34 odst. 3 ZP

JUDr. Alena Čechtická, Ph.D.

Vážený pan

Ing. Vladimír Zajíček

narozen 10. 4. 1982

Jabloňová 2

130 00 Praha 3

Praha 4. května 2017

Odstoupení zaměstnavatele od pracovní smlouvy

Vážený pane Zajíčku,

dne 1. března 2017 jste s naší společností uzavřel písemnou pracovní smlouvu, na jejímž základě jste měl u naší společnosti pracovat jako IT specialista (dále jen „pracovní smlouva”). Jako den nástupu do práce byl sjednán 1. květen 2017.

Ve sjednaný den nástupu do práce jste se nicméně do zaměstnání nedostavil. Do dnešního dne jste přitom své jednání nikterak nevysvětlil, a to ani telefonicky, ani písemně či jakýmkoli jiným způsobem.

Vzhledem k tomu, že jste ve sjednaný den nástupu do práce nenastoupil, aniž by Vám v tom bránila překážka v práci, o takové překážce jste nás neinformoval a ani jsme se o ní jinak nedozvěděli, odstupujeme tímto v souladu s § 34 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, od Vaší shora uvedené pracovní smlouvy.

………………………………….

Beta, s.r.o.

PhDr. Pavel Hrubý, jednatel

Výklad:

Dnem nástupu do práce vzniká mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem pracovní poměr. Pokud zaměstnanec nenastoupí ve sjednaný den nástupu do práce, aniž mu v tom bránila překážka v práci, nebo se zaměstnavatel o této překážce do jednoho týdne nedozví, pak zaměstnavatel může od uzavřené pracovní smlouvy odstoupit. Z toho zároveň vyplývá, že pokud zaměstnanec do práce ve sjednaný den nenastoupí, avšak zároveň bude do jednoho týdne zaměstnavatele kontaktovat (telefonicky, písemně, e-mailem či jakýmkoli jiným způsobem) a

 
 Nahoru