Vzor s výkladem - Čestné prohlášení člena výboru společenství dle § 1205 NOZGarance

1.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Vzor s výkladem - Čestné prohlášení člena výboru společenství d…
 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Vzor s výkladem - Čestné prohlášení člena výboru společenství dle § 1205 NOZ

1.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.6.6.2.3
Vzor s výkladem – Čestné prohlášení člena výboru společenství dle § 1205 NOZ

Mgr. Pavla Krejčí

Čestné prohlášení předsedy výboru společenství vlastníků jednotek a souhlas předsedy výboru společenství vlastníků jednotek se zápisem do obchodního rejstříku

Já, níže podepsaný

Martin Blatnička

narozen 1. 9. 1976

bytem Mojmírova 1368/4, Praha 4

tímto prohlašuji, že:

a) souhlasím se svým ustanovením do funkce předsedy výboru Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 279, ulice Rochlická, k. ú. Vršovice (dále jen „společenství”),

b) ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, v platném znění,

Dokument je součástí modulu Literatura - vzory.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru