Vzor - Protokol o otevírání nabídekGarance

16.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Vzor - Protokol o otevírání nabídek

16.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.10.4.3
Vzor - Protokol o otevírání nabídek

Mgr. Filip Hajný

PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK

dle ust. § 110 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

(dále jen „ZZVZ”)

                         
Zadavatel:
[bude doplněn název zadavatele]
se sídlem [k doplnění]
IČO: [k doplnění]
Zastoupený [k doplnění]
Veřejná zakázka:
[bude doplněn název veřejné zakázky]
ev. č. ve VVZ: [k doplnění]
zadávaná v otevřeném řízení dle ust. § 56 ZZVZ
Datum a čas konání: Dne [k doplnění] od [k doplnění] hod.
Místo konání: [k doplnění]

1. Zahájení jednání

  1. Zadavatel ustanovil komisi pro otevírání nabídek v souladu s ust. § 42 ZZVZ (dále jen „komise”). (pozn. zadavatel může pověřit otevíráním
Dokument je součástí modulu Literatura - vzory.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru