Input:

Vzor - Projekt rozdělení společnosti Garance

25.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.11.1
Vzor – Projekt rozdělení společnosti

Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová

Projekt rozdělení společnosti ABC, s. r. o. formou odštěpení sloučením se společností XYZ, s. r. o.
I.

1.1 Společnost ABC, s. r. o. se v rámci své podnikatelské činnosti zabývá výrobou oděvů a obuvi. Za účelem zlepšení a zjednodušení vnitřního fungování společnosti, snížení administrativního zatížení, zefektivnění řízení a zlepšení výkonnosti společnosti má společnost zájem rozdělit tyto podnikatelské činnosti tak, že společnost ABC, s. r. o. se bude nadále zabývat pouze výrobou oděvů a výroba obuvi bude nově vykonávána společností XYZ, s. r. o.

1.2 Z výše uvedeného důvodu vyhotovují jednatelé společnosti ABC, s. r. o. a XYZ, s. r. o. tento projekt rozdělení, jehož předmětem je rozdělení společnosti ABC, s. r. o., a to rozdělení formou odštěpení sloučením se společností XYZ, s. r. o. ve smyslu ustanovení § 243 odst. 1 písm. b) ZoPSD bod 2.

1.3 V důsledku odštěpení sloučením společnost ABC, s. r. o. nezaniká a část jejího jmění týkající se výroby obuvi přejde na společnost XYZ, s. r. o.

1.4 Zúčastněnými společnostmi ve smyslu ustanovení § 245 odst. 3 ZoPSD jsou společnosti ABC, s. r. o. i XYZ, s. r. o.

1.5 Společnost ABC, s. r. o. i XYZ, s. r. o. má jediného společníka, kterým je pan ……, nar. …….., bytem ………

II.
Identifikace zúčastněných společností (§ 250 odst. 1 písm. a) ZoPSD)

2.1 Rozdělovanou společností je společnost ABC, s. r. o., IČO ……………, se sídlem …………., právní forma společnost s ručením omezeným, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v ……… (oddíl C, vložka ….).

2.2 Nástupnickou společností, na niž přejde vyčleněná část jmění týkající se výroby obuvi, je společnost XYZ, s. r. o., IČO ……………, se sídlem …………., právní forma společnost s ručením omezeným, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v ……… (oddíl C, vložka ….).

III.
Výměnný poměr (§ 250 odst. 1 písm. c) ZoPSD)

3.1 Vzhledem ke skutečnosti, že pan ………, nar. ……., bytem………, je jediným společníkem společnosti ABC, s. r. o. i jediným společníkem společnosti XYZ, s. r. o., nedochází k výměně podílů a tento projekt neobsahuje v souladu s ustanovením § 280 odst. 2 ZoPSD náležitosti dle:

a) ustanovení § 250 odst. 1 písm. c) a § 280 ZoPSD týkající se výměnného poměru,

b) ustanovení § 250 odst. 1 písm. f) ZoPSD týkající se dne, od kterého vzniká právo na podíl na zisku.

IV.
Rozhodný den rozdělení (§ 250 odst. 1 písm. d) ZoPSD)

4.1 Rozhodným dnem rozdělení je den 1. 1. 2020.

V.
Práva vlastníků emitovaných dluhopisů (§ 250 odst. 1 písm. e) ZoPSD)

5.1 Vzhledem k tomu, že nebyly vydány žádné dluhopisy, neobsahuje tento projekt práva, jež nástupnická společnost poskytne vlastníkům emitovaných dluhopisů ani jiná opatření, jež jsou pro ně navrhována.

VI.
Zvláštní výhody poskytované členům statutárního orgánu (§ 250 odst. 1 písm. g) ZoPSD)

6.1 Členům statutárního orgánu nejsou poskytovány žádné zvláštní výhody, žádná ze zúčastněných společností nemá zřízenu dozorčí radu a znalec přezkoumávající projekt rozdělení nebyl ustanoven.

VII.
Určení zaměstnanců (250 odst. 1 písm. h) ZoPSD)

7.1 Výčet zaměstnanců rozdělované společnosti ABC, s. r. o., kteří se stávají zaměstnanci nástupnické