Vzor - Prohlášení o uzavření smlouvy o převodu družstevního podílu Garance

29.8.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vzor - Prohlášení o uzavření smlouvy o převodu družstevního podílu

29.8.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.8.3.2
Vzor - Prohlášení o uzavření smlouvy o převodu družstevního podílu

Mgr. Pavla Krejčí

Bytové družstvo U Vody,

se sídlem Neratovice, TGM 1041, okres Mělník,

IČO: 555 22 439,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Dr, vložka 3333

(dále jen “Bytové družstvo“).

Člen/ové

Miroslav Kozák,

datum narození: 5. 5. 1953,

a

Svatava Kozáková,

datum narození: 5. 6. 1955,

oba trvale bytem Louňovická 17, Mělník,

telefon ............, email .................,

(dále jen “převodci“)

a

Petr Kládeník,

datum narození: 20. 5. 1972,

bytem Byšice, Klánovická 56, okres Mělník, PSČ 277 32,

telefon ............, email .................,

(dále jen “nabyvatel“).

Převodci a nabyvatel tímto v souladu s § 601 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, oznamují Bytovému družstvu U Vody, že dne 17. 8. 2017 uzavřeli Dohodu o převodu družstevního podílu, kterou převodci převedli svůj družstevní podíl v Bytovém družstvu, s nímž je spojen nájem družstevního bytu:

číslo družstevního bytu: 17

velikost: 3+1 s příslušenstvím,

umístění bytu: 7. nadzemní podlaží v domě č. p. 1001, který je součástí pozemku p. č. st. 555, v ulici TGM, v Neratovicích, k. ú. Neratovice

 
 Nahoru