Vzor - Plná moc k zastupování akcionáře na valné hromadě (pro více valných hromad)Garance

24.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Vzor - Plná moc k zastupování akcionáře na valné hromadě (pro v…
 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Vzor - Plná moc k zastupování akcionáře na valné hromadě (pro více valných hromad)

24.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.3.2.2 Vzor – Plná moc k zastupování akcionáře na valné hromadě (pro více valných hromad)

Mgr. Markéta Káninská

PLNÁ MOC

Já, níže podepsaná

Ing. Jaroslava Košťálová, MBA, nar. 23. 6. 1978,

bytem Lomená 897, 686 05 Uherské Hradiště - Mařatice

tímto coby akcionář společnosti Elevators export - import, a. s., IČO: 569 78 231, se sídlem Praha 3, Jeseniova 75, PSČ 130 00, zapsané v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4597 (dále jen „Společnost”),

zplnomocňuji

JUDr. Martina Lehkého, Ph.D., nar. 15. 9. 1979, bytem Navrátilova 12, 110 00 Praha 1,

aby mě zastupoval a jednal mým jménem na všech valných hromadách Společnosti,

Dokument je součástí modulu Literatura - vzory.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru