Vzor - Plná moc k zastupování akcionáře na valné hromadě (pro konkrétní valnou hromadu)Garance

24.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vzor - Plná moc k zastupování akcionáře na valné hromadě (pro konkrétní valnou hromadu)

24.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.3.2.1 Vzor – Plná moc k zastupování akcionáře na valné hromadě (pro konkrétní valnou hromadu)

Mgr. Markéta Káninská

PLNÁ MOC

Já, níže podepsaná

Ing. Jaroslava Košťálová, MBA, nar. 23. 6. 1978,

bytem Lomená 897, 686 05 Uherské Hradiště - Mařatice

tímto coby akcionář společnosti Elevators export - import, a. s., IČO: 569 78 231, se sídlem Praha 3, Jeseniova 75, PSČ 130 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4597 (dále jen „Společnost”),

zplnomocňuji

JUDr. Martina Lehkého, Ph.D., nar. 15. 9. 1979, bytem Navrátilova 12, 110 00 Praha 1,

aby mě zastupoval a jednal mým jménem na valné hromadě Společnosti, která se bude konat dne 22. března 2017 od 16:00 hodin v zasedací místnosti č. 3 v sídle Společnosti, s právem přijmout rozhodnutí ve všech věcech, které budou na pořadu jednání této valné hromady, a to zejména s právem přijmout rozhodnutí:

  • o změně stanov Společnosti v rozsahu navrhované změny

 
 Nahoru