Vzor návrhu na hlasování per rollamGarance

13.7.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Vzor návrhu na hlasování per rollam

13.7.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.2.2
Vzor návrhu na hlasování per rollam

JUDr. Pavla Schödelbauerová

Rozhodování per rollam se řídí ustanoveními § 1210 a násl. NOZ, dle kterého lze bez dalšího rozhodovat per rollam pouze v případě, že je tak stanoveno pro daný případ ve stanovách SVJ. Pokud ve stanovách úprava rozhodování per rollam absentuje, je možné rozhodovat per rollam pouze v případě, že byla řádně svolána schůze, ta však nebyla usnášeníschopná, a tak v tomto případě osoba, která je oprávněna svolat schůzi SVJ, navrhne ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, na který bylo zasedání svoláno, aby vlastníci rozhodli o týchž věcech mimo zasedání. V jiných případech rozhodování per rollam není možné a takto přijaté rozhodnutí

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru