VZOR - Čestné prohlášení dodavateleGarance

16.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
VZOR - Čestné prohlášení dodavatele
 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

VZOR - Čestné prohlášení dodavatele

16.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.2
VZOR - Čestné prohlášení dodavatele

Mgr. Veronika Skřejpková

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

prokazující splnění

základní způsobilosti a profesní způsobilosti

dle § 74 a § 77 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ”)

 
Název veřejné zakázky
Dodavatel _____
IČO _____
se sídlem _____
zastoupený _____
email _____
telefon _____

Já/My, jako dodavatel a níže podepsaný člen statutárního orgánu dodavatele v zadávacím řízení na veřejnou zakázku čestně a pravdivě prohlašuji/-eme, že

jako právnická osoba a současně každý člen mého/našeho statutárního orgánu

jako i v případě, kdy členem mého/našeho statutárního orgánu je právnická osoba, tak tato

Dokument je součástí modulu Literatura - vzory.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru