Vyúčtování náhrady za použití vlastního silničního motorového vozidla k pracovní cestěGarance

22.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vyúčtování náhrady za použití vlastního silničního motorového vozidla k pracovní cestě

22.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.2.0.3 Vyúčtování náhrady za použití vlastního silničního motorového vozidla k pracovní cestě

Ing. Anna Matoušková

celkem ujeto km: .........................................................................................

průměrná spotřeba PHM na 100 km: .......................................................... (dle údajů v TP)

cena za 1 litr PHM: .....................................................................................

základní náhrada za ujeté km: .....................................................................

náhrada výdajů za PHM: .............................................................................

náhrada za použití vozidla celkem: .............................................................

Prohlašuji, že veškeré uvedené údaje v dohodě a vyúčtování jsem uvedl správně a pravdivě.

V ......................... dne .........................


............................................
podpis člena zastupitelstva

Komentář:

Údaje potřebné pro výpočet náhrady jízdních výdajů

Pro výpočet cestovní náhrady je určující několik základních údajů, jde především o:

  • Typ vozidla – zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, totiž rozlišuje, zda bylo ke služební cestě použito osobní silniční vozidlo nebo jestli se jednalo o jednostopé vozidlo

 
 Nahoru