Výkon funkce člena dozorčí radyGarance

21.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Výkon funkce člena dozorčí rady

21.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.7 Výkon funkce člena dozorčí rady

Mgr. Pavla Krejčí, JUDr. Lucie Kolářová

Podmínky pro výkon funkce členů dozorčí rady

Podmínky výkonu funkce člena dozorčí rady jako takové jsou upraveny v obecných ustanoveních ZOK a NOZ, překážky pro výkon funkce se vyskytují jak v ZOK, tak v živnostenském zákoně. Základní podmínkou pro výkon funkce člena dozorčí rady (stejně jako v případě členů ostatních orgánů obchodní korporace) je plná svéprávnost (§ 152 odst. 2 NOZ). To platí i pro zástupce právnické osoby, která je sama členem orgánu jiné právnické osoby.

Svéprávnost

Plně svéprávnou se stává fyzická osoba dle ust. § 30 NOZ zletilostí, které se nabývá dovršením osmnáctého

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru