Výběr dodavatele a uzavření smlouvy na veřejnou zakázkuGarance

16.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Výběr dodavatele a uzavření smlouvy na veřejnou zakázku

16.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.1
Výběr dodavatele a uzavření smlouvy na veřejnou zakázku

Mgr. Filip Červenka

Výběr dodavatele a oznámení o výběru dodavatele

Podle § 122 odst. 1 ZZVZ je zadavatel povinen vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka byla na základě interního rozhodovacího procesu provedeného v rámci zadavatele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek nebo výsledku elektronické aukce, pokud byla použita. Zadavatel své rozhodnutí oznamuje navenek prostřednictvím oznámení o výběru dodavatele. Je-li v zadávacím řízení jeden účastník, není zadavatel povinen provádět hodnocení nabídky jediného účastníka.

Vybraného dodavatele

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru