Volný přístup do krajiny a omezení vstupu z důvodu ochrany přírodyArchiv

23.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Volný přístup do krajiny a omezení vstupu z důvodu ochrany přír…
 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Volný přístup do krajiny a omezení vstupu z důvodu ochrany přírody

23.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.4.6.5 Volný přístup do krajiny a omezení vstupu z důvodu ochrany přírody

Mgr. Veronika Vytejčková

Související právní předpis: 114/1992 Sb.

Podle § 63 odst. 1 ZOPK není dovoleno zřizovat nebo rušit bez souhlasu příslušného orgánu ochrany přírody veřejně přístupné účelové komunikace, stezky a pěšiny mimo zastavěné území. Ustanovení je úzce provázáno s institutem volného průchodu krajinou, který ZOPK zakotvuje (srov. níže).

Účelovou komunikací se podle § 7 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, rozumí pozemní komunikace, která slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru