Vklady do s. r. o. z účetního a daňového pohleduGarance

10.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Vklady do s. r. o. z účetního a daňového pohledu
 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Vklady do s. r. o. z účetního a daňového pohledu

10.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.1.1
Vklady do s. r. o. z účetního a daňového pohledu

Ing. Martin Děrgel

Zakladatel alias vkladatel se vkladem svého majetku do základního kapitálu společnosti čili přijetím závazku vložit jisté majetkové hodnoty fakticky stává společníkem této obchodní společnosti. Za svůj vklad společník obdrží podíl na dotyčné obchodní společnosti, který představuje jeho účast v s. r. o. a z ní plynoucí práva a povinnosti. Dojde-li následně za existence obchodní společnosti ke zvýšení nebo snížení ZK, dochází pouze ke změnám rozložení podílů mezi společníky, případně tyto poměry zůstávají zachovány.

Spíše výjimečně se pak lze v praxi setkat s vklady společníka mimo základní kapitál, k tomu viz

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru