Úvod - bezpečnost ve školeGarance

7.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Úvod - bezpečnost ve škole
 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Úvod - bezpečnost ve škole

7.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.5.1
Úvod – bezpečnost ve škole

PhDr. Alena Juklíčková

Školství je oborem lidské činnosti, který má za úkol výchovu mladé generace a její přípravu na výkon povolání. Je proto nezbytné dbát na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Povinností každého právního subjektu ve školství tedy je hodnotit vlivy pracovního prostředí a prostředí určeného pro výuku na zdraví žáků.

Systém kvalitního řízení BOZP úzce souvisí s odpovědností vedení školy získat ke spolupráci na plnění bezpečnostní politiky a stanovených cílů všechny učitele i ostatní zaměstnance. Uvedená povinnost je stanovena s tím, že každý vedoucí pracovník odpovídá za bezpečnost práce na jemu svěřeném pracovním úseku. Nadřízený pracovník, pedagog, je

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru