Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 3. 2017 sp. zn. 26 Cdo 4519/2016Garance

11.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 3. 2017 sp. zn. 26 Cdo 4519/2016

11.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.9.4
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 3. 2017 sp. zn. 26 Cdo 4519/2016

Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Alexandra Javoreková

Společné části domu nelze bez dalšího vymezit jako jednotku. Samotný zápis takto vymezené jednotky do katastru nemovitostí neznamená, že zapsané právo existuje. Jestliže zápisy v katastru neodpovídají skutečnosti, má skutečnost převahu nad zápisem uvedeným v katastru nemovitostí.

V souladu s ust. § 2 písm. c) zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů - dále jen „ZOVB”), se nebytovým prostorem rozuměla místnost nebo soubor místností, které byly podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k jiným účelům než k bydlení. Za nebytové prostory se pak nepovažovalo příslušenství bytu nebo příslušenství nebytového prostoru ani společné části domu. Společnými částmi domu byly dle ust. § 2 odst. g) ZOVB části domu určené pro společné užívání a ZOVB příkladem uváděl, o které části se

 
 Nahoru