Úprava nekalých obchodních praktik v zákoně na ochranu spotřebiteleGarance

13.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Úprava nekalých obchodních praktik v zákoně na ochranu spotřebi…

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Úprava nekalých obchodních praktik v zákoně na ochranu spotřebitele

13.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.1.5
Úprava nekalých obchodních praktik v zákoně na ochranu spotřebitele

JUDr. Dita Komárková

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, převzal úpravu i členění ze směrnice o nekalých obchodních praktikách. Zákon o ochraně spotřebitele jednak obecně vymezuje nekalou obchodní praktiku a jednak zakotvuje tři základní skupiny praktik, a to klamavé konání, klamavé opomenutí a agresivní obchodní praktiku. Současně v příloze rovněž obsahuje seznam jednání, která jsou automaticky považována za klamavou obchodní praktiku a agresivní obchodní praktiku.

Klamavé obchodní praktiky

Zákon o ochraně spotřebitele vymezuje klamavé obchodní

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru