Uplatňování zákona o evidenci tržeb v podmínkách bytových družstevGarance

16.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Uplatňování zákona o evidenci tržeb v podmínkách bytových družs…

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Uplatňování zákona o evidenci tržeb v podmínkách bytových družstev

16.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.8.1
Uplatňování zákona o evidenci tržeb v podmínkách bytových družstev

Ing. Lenka Haráková

Subjekty evidence tržeb podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (dále jen „ZET”) jsou poplatníci daně z příjmů fyzických osob a daně z příjmů právnických osob (§ 3 ZET), tedy také bytová družstva.

Předmětem evidence tržeb (§ 3 odst. 2 ZET) jsou evidované tržby poplatníka, tzn. platby, které splňují formální náležitosti a zároveň zakládají rozhodný příjem (§ 4 ZET).

Z plateb splňujících formální náležitosti (§ 5 ZET) přicházejí v bytových družstvech v úvahu zřejmě pouze platby přijaté v hotovosti (platby platební kartou, šekem, směnkou či obdobnou formou se v bytových

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru