Trestní odpovědnost společnosti s ručením omezenýmGarance

11.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Trestní odpovědnost společnosti s ručením omezeným

11.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.10
Trestní odpovědnost společnosti s ručením omezeným

Mgr. Marek Zeman, JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D.

Přesto, že kontinentální právní řády jsou historicky založeny na výlučné individuální trestní odpovědnosti fyzických osob, došlo na základě zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, (dále jen „ZTOPO”) od 1. 1. 2012 k rozšíření trestní odpovědnosti i na právnické osoby. Důvodem byla skutečnost, že právnické osoby hrají v každodenním životě stále významnější roli a obecně roste jejich ekonomický i společenský vliv.

Složitá vnitřní struktura a specifický, často víceúrovňový způsob přijímání rozhodnutí právnické osoby přitom

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru